ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

Advokatbyrån Lege AB är en humanjuridisk byrå. Vi har lång erfarenhet och specialkunskaper inom vårt verksamhetsområde.

Jourtelefon med fri rådgivning
Dygnet runt. Året om.

08-665 00 00

Vi har uppdrag över hela landet och ordnar vid behov möten där du finns.

Vi arbetar med följande:

Vi är försvarsadvokater för den som  misstänks för brott och målsägandebiträde för brottsoffer.

Vi är ombud i vårdnadstvister och umgängestvister samt tvister om hos vem ett barn huvudsakligen skall bo hos.

Vi är ombud för föräldrar vars barn riskerar att eller har blivit omhändertagna och placerade i familjehem (fosterhem).

BROTTMÅL

FÖRSVARSADVOKAT, MÅLSÄGANDEBITRÄDE, SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

FAMILJEJURIDIK

VÅRDNADSTVIST, UMGÄNGESTVIST

OFFENTLIGA UPPDRAG

LVU OCH ASYLRÄTT