ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

Inledande fri rådgivning

på telefon 08-665 00 00

Vi arbetar med familjejuridik, brottmål och LVU.

Vi är ombud i vårdnadstvister och tvister om umgänge och barns boende.

Försvarsadvokater, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi är ombud och offentliga biträden i LVU-mål.

Vi är verksamma över hela landet

Vi är ansvariga för Advokatjouren på Södermalm .

Vi har och även telefonjour alla dagar 08.00-20.00 på tel: 08-665 00 00.

Inledande fri rådgivning

på telefon 08-665 00 00

BROTTMÅL

FÖRSVARSADVOKAT, MÅLSÄGANDEBITRÄDE, SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

FAMILJEJURIDIK

VÅRDNADSTVIST, UMGÄNGESTVIST

OFFENTLIGA UPPDRAG

LVU OCH ASYLRÄTT