ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

BROTTMÅLVÅRDNAD OCH UMGÄNGELVU

Advokatbyrån Lege AB är en humanjuridisk byrå.
Vi har lång erfarenhet och specialkunskaper inom vårt verksamhetsområde.

Jourtelefon med fri rådgivning
Dygnet runt. Året om.

08-665 00 00

Vi har uppdrag över hela landet och ordnar vid behov möten där du finns.

Vi arbetar med följande:

Vi är försvarsadvokater för den som  misstänks för brott och målsägandebiträde för brottsoffer.

Vi är ombud i vårdnadstvister och umgängestvister samt tvister om hos vem ett barn huvudsakligen skall bo hos.

Vi är ombud för föräldrar vars barn riskerar att eller har blivit omhändertagna och placerade i familjehem (fosterhem).

BROTTMÅL

FÖRSVARSADVOKAT, MÅLSÄGANDEBITRÄDE, SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

FAMILJEJURIDIK

VÅRDNADSTVIST, UMGÄNGESTVIST

OFFENTLIGA UPPDRAG

LVU OCH ASYLRÄTT