ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

Om oss

Home / Om oss

På LEGE står klienten i centrum. Vi bevakar och tillvaratar Dina intressen och är genom vår jour tillgängliga 8-20 årets alla dagar, se här

Vi är verksamma över hela landet och ordnar möten där Ni finns.

Vi ser alltid över Dina möjligheter att hålla nere kostnaderna för ett juridiskt ombud genom att utreda möjligheterna till rättshjälp eller rättsskydd.

Genom Advokatjouren kan vissa frågor lösas relativt skyndsamt vid möte eller på telefon. Genom vår jour är vi tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar, på tel 08-665 00 00. Om advokatjouren, se här.