ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

ARV

Home / ARV

Arv är en rätt till en avliden persons tillgångar som avgörs via släktskap. Vilken arvsrätt man har beror på släktskapet till den som dött.

Ett testamente kan påverka storleken på det arv som utgår, men för egna barn är det inte möjligt att testamentera bort arvsrätten helt och hållet. Egna barn har alltid rätt till en del av arvet, vilket benämns såsom barnens laglott.

När arvet efter en avliden släkting skall fördelas har dödsbodelägarna möjlighet att komma överens kring detta på egen hand. Är detta inte möjligt kan en domstol utse en boutredningsman och en skiftesman (läs mer under Offentliga Uppdrag).

På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör arv, arvskifte, laglott och upprättande av testamente. I sammanhanget finns också frågor som rör förskott på arv, värderingsfrågor samt övriga testamentsfrågor. Vid en eventuell domstolstvist om arvet är vi juridiskt ombud genom hela förfarandet. Vi arbetar även som boutredningsman och skiftesman.

Läs mer om arv här.