ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

ARVSKIFTE

Home / ARVSKIFTE

Ett arvskifte är något som sker när bouppteckningen efter den avlidne är färdigställd. Arvskiftet innebär att efterlämnade tillgångar när eventuella skulder är betalda skall fördelas mellan efterlevande släktingar och testamentstagare. Arvskiftet görs skriftligen och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Vi utför arvskiften och arbetar med alla frågor som rör detta, exempelvis hur tillgångarna skall värderas eller skiftas. Vi är även juridiska ombud i tvister som rör arvskifte, och arbetar som boutredningsmän och skiftesmän utsedda av domstol.

Läs mer om arvskifte här.