ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

BODELNING

Home / BODELNING

På LEGE arbetar vi med alla juridiska frågor som rör bodelning.

Vi upprättar och genomför bodelningar och bistår även med att svara på exempelvis vilka tillgångar som skall ingå i bodelningen samt hur dessa skall värderas och skiftas.

Separerade kan alltid komma överens om bodelningen på egen hand. En bodelning skall alltid vara skriftlig och undertecknad av båda parter. Kan de inte enas om bodelningen kan frågan avgöras i domstol.

På LEGE är vi juridiska ombud i tvister om bodelning och bistår dig genom hela förfarandet både i och utanför domstol. Vi arbetar även som bodelningsförrättare, utsedda av domstol.

Läs mer om bodelning här.