ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

BOUPPTECKNING

Home / BOUPPTECKNING

En bouppteckning är en skriftlig handling som upprättas efter ett dödsfall. I bouppteckningen skall den avlidnes dödsbodelägare och eventuella testamentstagare antecknas tillsammans med den avlidnes samtliga skulder och tillgångar. En bouppteckning skall utföras inom tre månader efter dödsfallet och registreras hos Skatteverket.

På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör bouppteckningar. Vi upprättar bouppteckningar och bistår med hela förfarandet fram till registreringen av bouppteckningen.

Läs mer om bouppteckning här.