ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

SAMBOAVTAL

Home / SAMBOAVTAL

Sambor är två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambor kan vara av olika eller samma kön.

Ett samboförhållande upphör om någon av dem gifter sig, de flyttar isär eller någon av dem avlider samt i ett par andra situationer.

När ett samboförhållande upphör skall samboparets gemensamma bostad och bohag ingå i bodelningen dem emellan. Denna regel gäller oavsett vem av dem som betalat för egendomen. Upphör samboförhållandet på grund av den enes död har den efterlevande en begränsad rätt till den avlidnes egendom.

Samboavtal är ett skriftligt avtal undertecknad av båda om vad som skall gälla vid en eventuell separation. Med ett sådant avtal går det att avtala bort sambolagens regel om likadelning av den gemensamma bostaden och bohaget.

På LEGE arbetar vi med alla frågor som gäller sambor, sambolagen, samboavtal och avtal och tvister om till exempel bodelning och sambors rätt till den gemensamma bostaden.