ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

TESTAMENTE

Home / TESTAMENTE

På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör testamenten.

Vi upprättar testamenten, bistår med tolkning och är juridiska ombud i domstolstvister rörande testamenten och bistår då dig genom hela domstolsförfarandet.

Vi arbetar även som testamentsexekutor utsedda av domstol (läs mer under Offentliga Uppdrag).