ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

UNDERHÅLLSBIDRAG

Home / UNDERHÅLLSBIDRAG

På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör underhållsbidrag till barn.

Föräldrar kan alltid själva enas om hur stort underhållet skall vara. Är detta inte möjligt kan en domstol besluta om hur mycket som skall betalas i underhåll. Vi arbetar som juridiska ombud i frågor rörande underhållsbidrag både för verka för en frivillig lösning och inför domstol.

Med underhållsstöd menas det underhåll som föräldrar kan få genom försäkringskassan. Vi hjälper även här till genom att vägleda i dessa frågor.

Läs mer om underhållsbidrag och underhållsstöd här.