ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Home / ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord är ett avtal som äkta makar eller blivande äkta makar kan upprätta för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom.

Vid eventuell skilsmässa eller dödsfall inom äktenskapet ingår inte den enskilda egendomen i bodelningen. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makarna när som helst under äktenskapet träffa en ny överenskommelse.

Ett äktenskapsförord skall vara skriftligt och registrerat hos Skatteverket. På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör äktenskapsförord. Förutom att vi upprättar äktenskapsförord så bistår vi även vid tolkning av dessa samt är ombud i domstol vid tvister rörande äktenskapsförord.

Läs mer om äktenskapsförord här.