ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

LVM OCH LPT

Home / LVM OCH LPT

LVM handlar om tvångsvård i vissa fall av den som missbrukar alkohol eller narkotika och LPT handlar om psykiatrisk tvångsvård.

I båda fallen har den som skall tvångsvårdas rätt till domstolsprövning av tvångsvården och att då biträdas av ett juridiskt ombud.

På LEGE arbetar vi som offentliga biträden i dessa fall.