ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

Rättshjälp

Home / Rättshjälp

På LEGE är vi rättshjälpsbiträden.

Med rättshjälp avses att staten i vissa fall betalar huvuddelen av kostnaden för ett juridiskt ombud.

Själv får man då betala en viss procentandel av ersättningen till det juridiska ombudet och hur mycket man själv skall betala beror bland annat på vilken årsinkomst och förmögenhet man har.

Rättshjälp innebär alltså att man får rätt till betalning av ett juridiskt ombud som man själv då inte betalar för mer än till viss del.

Typiska fall när man kan ha rätt till rättshjälp är vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende men också i en rad andra fall.

För att ha rätt till rättshjälp skall man inte ha möjlighet att få rättsskydd genom sin hemförsäkring och det är alltid det juridiska ombudet som söker rättshjälpen, vilket görs hos rättshjälpsmyndigheten eller direkt i domstolen.

På LEGE är vi väl insatta i rättshjälpsfrågor och hjälper alltid till med att utreda och ansöka om rättshjälp i de fall detta är aktuellt.

Läs mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida