ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

Rättsskydd & Rättshjälp

Home / Rättsskydd & Rättshjälp

Rättskydd

På LEGE förmedlar vi rättsskydd.

Rättsskydd är en del av hemförsäkringen som kan betala huvuddelen av kostnaden för ett juridiskt ombud.

Själv får man då betala en självrisk, vilken normalt är 20 % av vad advokaten eller juristen får i ersättning från försäkringsbolaget.

Rätten till rättsskydd innebär att juridisk hjälp inte kommer att kosta mer än självrisken.

Typiska fall där man får rättsskydd är i vårdnadstvister, tvister om umgänge med barn eller om barns boende men också ifråga om tvister om fel i fastighet – det vill säga om man köpt ett hus där det finns ett fel som man vill ha ersättning för av säljaren.

Alla större försäkringsbolag beviljar normalt sett rättsskydd i civila tvister. Vissa villkor ställs då och dessa är normalt att man haft försäkringen något eller några år, att det handlar om en viss typ av tvist mm samt att det ombud man anlitar är godkänd av försäkringsbolagen.

Det kan tilläggas att det inte är enbart hemförsäkringar som kan innehålla rättsskydd utan även fackliga försäkringar kan ge rätt till detta.

På LEGE är vi väl insatta i alla frågor som rör rättsskydd och vi hjälper alltid till med att utreda och ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

På LEGE är vi rättshjälpsbiträden.

Med rättshjälp avses att staten i vissa fall betalar huvuddelen av kostnaden för ett juridiskt ombud.

Själv får man då betala en viss procentandel av ersättningen till det juridiska ombudet och hur mycket man själv skall betala beror bland annat på vilken årsinkomst och förmögenhet man har.

Rättshjälp innebär alltså att man får rätt till betalning av ett juridiskt ombud som man själv då inte betalar för mer än till viss del.

Typiska fall när man kan ha rätt till rättshjälp är vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende men också i en rad andra fall.

För att ha rätt till rättshjälp skall man inte ha möjlighet att få rättsskydd genom sin hemförsäkring och det är alltid det juridiska ombudet som söker rättshjälpen, vilket görs hos rättshjälpsmyndigheten eller direkt i domstolen.

På LEGE är vi väl insatta i rättshjälpsfrågor och hjälper alltid till med att utreda och ansöka om rättshjälp i de fall detta är aktuellt.

Läs mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens hemsida