ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

BROTTMÅL

Home / BROTTMÅL

Vi arbetar som försvarare för den som misstänks för brott och som målsägandebiträde för den brottsdrabbade. Det handlar om att korrekt och fast bevaka den misstänktes rätt och ställning i samband med polisutredning och vid ett åtal och att hjälpa den som utsatts för brott genom hela förfarandet och bevaka rätten till skadestånd.