ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

VÅRDNAD OCH UMGÄNGE

Home / VÅRDNAD OCH UMGÄNGE

Som ombud bistår vi i vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende och övriga familjerätt. Vi biträder i mål enligt LVU, LVM och LPT och arbetar med arv och arvskiften, testamenten, bodelningar och tvister och familjerättsliga avtal.