ADVOKATBYRÅN LEGE AB

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
TELEFON 08-665 00 00

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Home / SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När en förundersökning, det vill säga en brottsutredning, har inletts eller tagits upp pånytt och det är fråga om ett brott som kan leda till fängelse och som har begåtts mot någon som är under 18 år utses i vissa fall en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren träder in istället för barnets vårdnadshavare med uppgift att ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång.

Det är domstolen som utser särskilda företrädare och på LEGE arbetar vi som särskilda företrädare för barn som utsatts för brott.