Vårdnadstvist

Vårdnad

Föräldrar kan ha ensam eller gemensam vårdnad om barn.

Om de är oense kan frågan hamna i domstol och då behöver man ett kunnigt ombud. På Lege har vi stor erfarenhet av vårdnadstvister och bistår såsom ditt juridiska ombud i alla frågor som rör vårdnad.

Umgänge

En förälder som inte bor tillsammans med barnen kan ha umgänge med barnen.

Om föräldrarna är oense om omfattningen och utformningen av umgänget kan frågan hamna i domstol och då behöver man ett kunnigt ombud. På Lege har vi stor erfarenhet av umgängestvister och bistår såsom ditt juridiska ombud i alla frågor som rör umgänge.

Barns boende

Om föräldrar är oense om var barnen skall bo kan frågan om barnens boende hamna i domstol. Då behöver man ett kunnigt ombud och vi på Lege har stor erfarenhet av tvister om barns boende och bistår såsom ditt juridiska ombud i alla frågor som rör barns boende.

Bodelning

En bodelning görs vanligtvis när två personer separerat eller skiljt sig. Vi på Lege arbetar med alla frågor som rör bodelning och åtar oss att göra en bodelning. Vi bistår då med alla frågor som rör en bodelning.

Kontakta oss för mer information.

Testamente

Vi på Lege skriver testamenten och ger i anslutning till detta rådgivning i samtliga frågor som kan bli aktuella då.

Kontakta oss för mer information.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett privat dokument där man bestämmer vem eller vilka som skall ta hand om ens ekonomi och privata angelägenheter om man själv blir oförmögen att sköta detta. Framtidsfullmakten skall uppfylla vissa formella krav och vi på Lege skriver framtidsfullmakter och ser till att allt blir korrekt och ger också juridisk rådgivning i alla frågor som rör detta.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta läsa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies
Webbdesign: Comlog Webbyrå Stockholm