Notarius Publicus

Som Notarius Publicus bistår vi med följande tjänster:

Apostill

Ett dokument försedd med en Apostille enligt Haagkonvention innebär att dokumentet därefter inte skall behöva legaliseras ytterligare.

Apostille utfärdas på dokument som är undertecknade och utfärdade av myndighetspersoner i dess myndighetskapacitet.

Apostille utfärdas däremot inte på dokument av privatpersoner eller bolag utan sådana dokument måste först legaliseras av en Notarius Publicus och därefter kan en annan Notarius Publicus apostillera dokumentet.

Alla länder är inte medlemmar i konventionen och det är heller inte nödvändigt att apostillera alla dokument som skall till ett medlemsland. Då det ofta innebär en merkostnad att apostillera en handling är det viktigt att Du kontrollerar om dina dokument skall apostilleras enligt Haagkonventionen.

Legitimation

Medtag alltid en giltig svensk legitimation eller internationellt pass.

Observera att underskriften på den handling som Du vill ha legaliserad skall vara välliknande den som är på legitimationshandlingen. Om Du vill att vi skall styrka att Du är behörig firmatecknare skall ett högst en (1) vecka gammalt och giltigt utdrag från Bolagsverket medtagas. Alternativt kan vi mot ersättning ta fram det från Bolagsverket.

Innan Du kommer hit är det viktigt att Du tar reda på exakt vad Du vill att vi skall göra med de handlingar som Du vill ha legaliserade. Olika länder har ofta olika syn på hur en legalisering skall göras.

Priser

Priserna varierar från 300 kronor till 900 kronor beroende på vilken slags handlingar, hur många sidor, hur många namnteckningar mm som skall legaliseras. En normal Apostill kostar cirka 500 kronor.

Observera att kostnaden kan fastställas först när vi får se handlingen eller handlingarna.

Betalning sker på plats och kontant eller med kontokort.

Handläggningstid

Som regler handläggs ärendet på en och samma dag.

Men om vissa kontroller måste göras, Notraius Publicus inte är på plats så kan handläggningstiden variera upp till 3-4 dagar.

Kontakt

Tisdag-Fredag kl. 09.00 – 16.30
Lunch: 11.00 – 12.00

Ingen förbokning behövs.

Ring 08-665 00 00 vid eventuella frågor

Kontakta oss

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta läsa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies
Webbdesign: Comlog Webbyrå Stockholm