Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Notarius Publicus

En Notarius Publicus är en person som har som uppgift att hjälpa och bistå allmänheten med bland annat frågor som rör bestyrkande av t ex namnunderskrifter, närvara vid upprättande eller makulering av värdehandlingar. Vi på Lege Advokatbyrå bistår med bland annat följande tjänster som Notarius Publicus:

  • Bestyrka översättningar, namnunderskrifter eller annat innehåll i olika handlingar
  • Vara med och agera som vittne när förseglingar sätts på eller bryts
  • Makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  • Utfärda apostille
  • Ta upp förklaringar som omfattar förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och betydelse samt överlämna dessa till tredje man
  • Bekräfta att person eller myndighet är behörig att utföra vissa åtgärder eller att någon har en viss kompetens eller tjänsteställning eller är behörig att företräda någon annan.

Vanligtvis är en Notarius Publicus en advokat eller jurist och man utses av länsstyrelsen i respektive län.

Apostille

Ett dokument som är förseglat med en Apostille innebär att dokumentet inte behöver legaliseras ytterligare. En Apostille utfärdas på dokument som är undertecknat och utfärdat av myndighetspersoner.

Apostille kan inte utfärdas av privatpersoner eller företag utan sådana handlingar måste legaliseras av en Notarius Publicus och sedan apostilleras av ytterligare en Notarius Publicus.

Alla länder är inte medlemmar och delar av konventionen och det är inte heller nödvändigt att apostillera alla dokument som t ex ska till ett medlemsland. Det innebär också ofta en merkostnad med apostillering och därför kan det vara viktigt för dig att kontrollera om ditt dokument skall apostilleras enligt Haggkonventionen.

Legitimation

Medtag alltid en giltig svensk legitimation eller ett internationellt pass.

Observera att underskriften på den handling som Du vill ha legaliserad skall vara välliknande den som är på legitimationshandlingen. Om Du vill att vi skall styrka att Du är behörig firmatecknare skall ett högst en (1) vecka gammalt och giltigt utdrag från Bolagsverket medtagas. Vi kan självfallet också hjälpa dig med att ta fram ett utdrag från bolagsverket mot en ersättning.

Innan Du kommer hit är det viktigt att Du tar reda på exakt vad Du vill att vi skall göra med de handlingar som Du vill ha legaliserade. Olika länder har ofta olika syn på hur en legalisering skall göras.

Priser

Priserna varierar från 300 kronor till 900 kronor beroende på vilken slags handlingar, hur många sidor, hur många namnteckningar mm som skall legaliseras. En normal Apostille kostar cirka 500 kronor.

Observera att kostnaden kan fastställas först när vi får se handlingen eller handlingarna.

Betalning sker på plats och kontant eller med kontokort.

Handläggningstid

Som regel så handläggs ärendet på en och samma dag.

Men om vissa kontroller måste göras, Notarius Publicus inte är på plats så kan handläggningstiden variera upp till 3-4 dagar.

Kontakt

Tisdag-Fredag kl. 09.00 – 16.30
Lunch: 11.00 – 12.00

Ingen förbokning behövs.

Ring 08-665 00 00 vid eventuella frågor.