Praktik hos Advokatfirman Lege

Advokatfirman Lege är en allmänpraktiserande byrå med inriktning på familjerätt, brottmål och asylrätt.

Vi erbjuder uppsatspraktik eller vanlig praktik för studenter på juristprogrammet som är nyfikna på arbete på en advokatbyrå.

Som praktikant på Advokatfirman Lege får du delta i byråns dagliga verksamhet. Du har kontakt med domstolar, statliga och kommunala myndigheter. Du upprättar utkast till stämningsansökningar, yttranden, inlagor till migrationsverket, samt får möjlighet att närvara vid förhandlingar i domstolar, asylutredningar på migrationsverket och klientmöten.

Vår ambition är att du ska få en god inblick i arbetet på en advokatbyrå samt få fördjupade kunskaper inom våra rättsområden samt inom processrätt.

Om du är intresserad av att göra praktik eller uppsatspraktik hos oss är du välkommen att skicka ditt CV, fullständiga betyg från juristprogrammet, personligt brev och eventuella för tjänsten relevanta intyg till jelena.malm@lege.se