Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Bodelning

  Bodelning kan delas upp i fyra delar bouppteckning, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal

  Bouppteckning

  Först gör man en bouppteckning och då gör makarna en utredning av sina tillgångar, skulder och egendom. Man utgår från det datumet man ansökte om sin skilsmässa eller när man avslutade sitt samboförhållande och vid bortgång.

  Andelsberäkning

  Andelsberäkning gör man för att få ett värde på tillgångarna och anledning är att tillgångarna ska delas lika mellan makarna. Det är olika regler om man är gift eller har haft ett samboförhållande. Man delar lika efter det att skulderna har räknats bort.

  Lottläggning

  Vem ska ha vad? Här fördelas tillgångarna mellan varandra. Makarna bestämmer vad som ska fördelas.

  Bodelningsavtal

  Har fastställs bodelning och lottläggningen med skriftligt avtal mellan inblandade parter. Här delar man upp och kommer sedan med en uträkning hur mycket en av parterna ska betala den andra parten för att det ska bli rättvist.

  Varför ta hjälp av en advokat när det kommer till bodelning?

  Det kan vara krångligt och veta regler och lagar kring bodelning och man kanske inte alltid är överens och då är det bra att använda sig av Advokater och jurister med kunskap kring bodelning. Advokatfirman Lege hjälper er vid en bodelning, ta kontakt med oss om ni behöver rådgivning.

  Kontakta oss för mer information.