Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Brottmål

Vi på Lege Advokatbyrå har lång men framförallt en bred erfarenhet och kompetens inom olika frågor som rör t ex brottmål.

Oavsett om du behöver en försvarsadvokat eller ett målsägandebiträde så är vi rätt partner för dig.

Alla personer i Sverige har rätt att företrädas av vad man kallar för en brottmålsadvokat. Oavsett om du är utsatt för ett brott eller om du har blivit anklagad för ett brott så har du rätt till en juridisk företrädare.

Försvarsadvokater

Är du misstänkt för ett brott så har du rätt till en försvarsadvokat. Du har också rätt att i de flesta fall välja vilken försvarsadvokat du vill ha.

Målsägandebiträde

Om du skulle bli utsatt för ett allvarligt brott så har du rätt till ett målsägandebiträde som blir din företrädare före, under och efter en eventuell rättegång.

Särskild företrädare

Om man misstänker att ett barn utsatts för brott av t ex vårdnadshavare så har barnet rätt till vad man kallar för särskild företrädare.