Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Familjerätt

Många av oss behöver anlita en familjerättsadvokat någon gång. Ska ni flytta ihop och bli sambo t ex så behöver ni kanske ett samboavtal.

Om ni ska separera så behöver du hjälp med dem juridiska frågorna runt separationen. Lege Advokatbyrå hjälper dig vid frågor som rör familjerätt.

LVU

När barn blir omhändertagna enligt den särskilda lagstiftning som kortfattat omnämns som LVU är det viktigt att ha ett juridiskt ombud med erfarenhet och kunskap.

Vi på Lege arbetar mycket med LVU och står på din sida som förälder och driver dina intressen och kämpar för att föräldrarna skall få hem barnen igen.

Vi åtar oss också att företräda barnet i processen såsom särskild företrädare.

Vårdnadstvist

När det gäller vårdnadstvister så är det en process som många gånger är besvärlig och jobbig att ta sig igenom.

Vi på Lege Advokatbyrå har erfarenheten och kunnandet som krävs för att hjälpa just Dig igenom den processen.

Umgänge

Alla föräldrar har i de flesta fall rätt till umgänge med sina/sitt barn. Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur man utformar umgänget men föräldrarna kan alltid själva komma överens om hur umgänget ska se ut.

Det är oftast också den bästa lösningen för barnet, barnen.

Barns boende

Vem ska barnet bo hos vid en separation eller skilsmässa? Har man gemensam vårdnad ska man besluta om viktiga frågor tillsammans för barnens bästa.