Kontakta Lege

Advokatfirman Lege – advokater i Malmö med dig i fokus

Välkommen till Advokatfirman Lege i Malmö! Vi är verksamma i hela Sverige och har uppdrag i flertalet domstolar i landet.

Våra specialområden och där vi har spetskompetens och lång erfaret är:

Vi på Advokatfirman Lege i Malmö finns med under hela processen av en vårdnadstvist. Från första stund ett uppdrag påbörjas besvarar vi för er räkning frågor från domstolar, juridiska ombud, socialtjänsten och andra som är aktuella som motparter, utredare eller på annat sätt är aktuella. Vi talar för er räkning inför domstolar, till socialtjänsten med flera. Vi är ert juridiska ombud fullt ut.

Hur kan Advokatfirman Lege hjälpa dig?

Alla våra medarbetare har särskild kompetens inom våra specialområden, något som bidrar till att det alltid kan läggas fullt fokus på varje klients specifika ärende. Vi erbjuder fri inledande rådgivning på telefon. På så vis får du möjlighet att ställa frågor och få veta mer om juridiken i just din sak samtidigt som vi får en möjlighet att vägleda, ge råd, höra om något måste göras skyndsamt mm. Allt för att kunna aktivt bevaka ert ärende så effektivt som krävs.

Vid behov bokar vi in en tid för möte eller närmare genomgång.

Så om du är i en vårdnadstvist eller har frågor kring vårdnadstvister, tveka inte att ta kontakt med oss på Advokatfirman Lege Malmö – när du är i behov av en kompetent advokatbyrå.

Kostnader

Vi utreder alltid möjligheterna att få ekonomisk hjälp med att anlita ett juridiskt ombud. Det kan ske genom rättsskyddet i hemförsäkringen eller genom den statliga rättshjälpen. I båda fallen får man normalt betala en mindre del själv genom självrisk eller en avgift.

Det är samma timarvode och ersättning för resekostnader mm oavsett var i landet uppdraget utförs och vi följer de ersättningsnivåer som gäller hos försäkringsbolagen och i domstolarna. Inget extra tillkommer.

Vi har telefonjour alla årets dagar på 040-655 99 00 kl. 08.00 – 20.00, samt helger och röda dagar mellan kl. 12.00 – 18.00.

Det går bra att närsomhelst skicka mail till var och en av oss.

Ring oss

Telefonnummer: 040-655 99 00

Skicka epost

Epost: kontakt@lege.se

Ring oss

040-644 98 80

Skicka email

kontakt@lege.se

Hör av dig