Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Försvarsadvokat – så fungerar det

Advokaten försvarar den som är misstänk för brott och man har alltid rätt att själv välja vilken försvarsadvokat som helst.

Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt och korrekt stå upp för och bevaka den misstänktes rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol. Det är viktigt att ha en försvarare med goda kunskaper samt förståelse för att den som är till exempel häktad eller åtalad befinner sig i ett utsatt läge. Vi arbetar alltid för att den misstänkte skall få ett effektivt försvar och en rättvis prövning.

Med offentlig försvarare menas att advokaten betalas av allmänna medel och man har enligt lag rätt att få en offentlig försvarare utsedd i flera situationer. Detta gäller om man är anhållen eller häktad och samtidigt begär att få en försvarare eller om man misstänks för allvarligare brott, om det behövs för utredningen och i en del ytterligare situationer.

Oavsett brottsmisstanke och oavsett vilket straff man riskerar har man alltid rätt att han en försvarare vid sin sida. Försvarare utses av den misstänkte. När försvararen förordnas av domstol är denne offentlig försvarare. I andra fall kan advokaten vara privat försvarare.

På LEGE åtar vi oss uppdrag som offentlig försvarare såväl som privat försvarare.