Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Rättsområden – Vad vi arbetar med

Lege Advokatbyrå är helt och hållet inriktat mot privatpersoner. Vi kallar oss för en humanjuridisk advokatbyrå och hjälper Er med bland annat följande:

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och vi erbjuder vår hjälp över hela Sverige.

Familjerätt

När du behöver hjälp vid situationer som t ex separation, bodelning eller om ni ska upprätta ett samboavtal när ni flyttar ihop så behöver ni juridisk experthjälp i området.

Lege Advokatbyrå har den kompetensen och erfarenhet inom familjerätt som ni behöver.

Brottmål

Alla människor i Sverige har rätt att företrädas i en rättslig process oavsett om du är utsatt för ett brott eller om du har blivit anklagad för något. Du har alltid rätt till en juridisk företrädare.

Arvstvist

En arvstvist blir ofta juridisk komplicerad och svår. Det krävs noggrant övervägda beslut genom hela processen. Ibland kan det innebära att det blir slitningar i de olika relationerna mellan dödsbodelägare.