Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

Barns boende om föräldrarna skiljer sig

Ett barn bor oftast med båda eller någon av sina föräldrar. Bor inte föräldrarna tillsammans blir frågan om var barnet skall bo aktuell. Antingen kan barnet då bo huvudsakligen hos den ene föräldern eller bo växelvist, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Föräldrarna kan själva komma överens om barnets boende.

Tvist om barns boende

Om föräldrarna är oense om vem barnet skall bo hos eller om barnet skall bo lika mycket hos dem båda, kan detta i vissa fall lösas genom samtal hos familjerätten. Är detta inte möjligt kan en domstol inom ramen för en tvist om barns boende besluta om vem av föräldrarna barnet skall bo hos.

På LEGE arbetar vi med alla frågor som rör barns boende, tvister om barns boende och de juridiska frågor som hänger samman med dessa. Vi är juridiska ombud i sådana tvister och bistår dig genom hela förfarandet i domstol.

Läs mer om barns boende och tvister om barns boende här.