Medarbetare – våra advokater, jurister

Alla våra advokater och jurister har lång erfarenhet och bred kompetens inom alla våra områden. Det gör att vi kan erbjuda fullt fokus på just ditt ärende.

Karl Potapoff
Advokat
Notarius Publicus
08-665 00 00
073-665 39 00
karl.potapoff@lege.se

Johan Hultqvist
Biträdande jurist
08-665 00 00
073-660 70 05
johan.hultqvist@lege.se

Jelena Malm
Biträdande jurist
08-665 00 00
073-533 86 40
jelena.malm@lege.se

Fredrik Hansson
Biträdande jurist
08-665 00 00
073-665 39 07
fredrik.hansson@lege.se

Liz Flygare
Administratör
08-665 00 00
liz.flygare@lege.se