Kontakta Lege

Advokatbyrå i Jönköping med erfarna advokater

Mellan två föräldrar som ska gå isär eller som inte längre lever ihop kan det uppstå frågor kring vårdnad, boende och umgänge som kan leda till en vårdnadstvist. Även frågor av mer praktisk karaktär såsom överlämningar kommunikation m.m. kan uppkomma.

I Jönköping hjälper Advokatfirman Lege dig med frågor inom LVUfamiljerättbrottmålbodelningvårdnadstvist samt annat.

Generellt sätt är det bäst om föräldrarna kan komma överens i dessa frågor utan att det leder till en vårdnadstvist, antingen på egen hand eller med hjälp av t. ex familjerätten. Föräldrarna kan vända sig till familjerätten i den kommun där barnen är skrivna för att boka in kostnadsfria samarbetssamtal. Familjerätten är en enhet inom socialtjänsten, inte en domstol, varför några beslut inte kan tas av familjerätten. Familjerätten kan endast hjälpa föräldrar att nå överenskommelser samt skriva juridiskt bindande avtal.

Hur kan vi på Advokatfirman Lege hjälpa dig?

Om ni inte lyckas komma överens kan du vända dig till oss på Advokatfirman Lege, Jönköping för vidare hjälp. Vi hjälper dig med att inge en stämning till tingsrätten och talar för dig i kontakter med socialtjänst, domstolar med mera.

En tvist kan behandla tre olika delar: vårdnad, boende och umgänge och kan ta ca 1 till 1,5 år men kan ta kortare tid beroende på målets karaktär, barnens behov och domstolens handläggning. En vårdnadstvist utreder vem som bör ha det juridiska ansvaret för barnet. Och de andra delarna reglerar barnets boende samt barnets rätt att umgås med föräldrarna.

Vi på Advokatfirman Lege Jönköping är tillgängliga på telefon: 036-291 61 00 vardagar mellan kl. 08.00 – 20.00, samt helger och röda dagar mellan kl. 12.00 – 18.00.

Ring oss

Telefonnummer: 036-291 61 00

Skicka epost

Epost: kontakt@lege.se

Ring oss

036-291 61 00

Skicka email

kontakt@lege.se

Hör av dig