Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

    Arvstvist

    Bodelning

    En bodelning görs vanligtvis när två personer separerat eller skiljt sig. Vi på Lege arbetar med alla frågor som rör bodelning och åtar oss att göra en bodelning. Vi bistår då med alla frågor som rör en bodelning.

    Testamente

    Vi på Lege skriver testamenten och ger i anslutning till detta rådgivning i samtliga frågor som kan bli aktuella då.