Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist Eskilstuna

  Juridiskt ombud för vårdnadstvist i Eskilstuna

  När ni inte kan komma överens om hur vårdnaden för de gemensamma barnen ska se ut finns vi här som juridisk ombud för er vårdnadstvist i Eskilstuna. Vårt mål är i första hand att hjälpa er lösa tvisten på frivillig väg utan domstol. Men vi kan också ta hand om och föra din talan i domstolsförhandling på ett effektivt sätt om det blir nödvändigt.

  Vad innebär en vårdnadstvist?

  En vårdnadstvist i Eskilstuna innebär att ni som föräldrar till ett eller flera barn inte kan komma överens om hur vårdnaden av dessa ska se ut. Det är mycket vanligt att tvisten uppstår till följd av en skilsmässa men konflikt kan också uppstå långt efter att ni har gått skilda vägar.

  Frågor som ofta strids om är:

  • Var barnen ska bo.
  • När och hur barnen ska umgås med föräldrar.
  • Var barnen ska studera.
  • Var barnen ska tillbringa helger och lov.
  • Hur ekonomiska resurser för barnen ska fördelas och användas.

  Det här är fem ganska enkla punkter som kan leda till en svår konflikt som många gånger har väldigt lite med barnen och göra. För oss är det viktigt att sätta barnens väl i fokus och därför gör vi alltid vårt bästa för att i första hand finna en frivillig lösning där ni kommer överens utan domstol.

  Nu är det förstås så att det inte alltid går att lösa en vårdnadstvist i Eskilstuna på detta vis. Då får vi ta ärendet vidare och det blir vidare förhandling i domstol där det beslutas om var barnet ska bo och hur vårdnaden ska fördelas mellan föräldrarna och mer.

  Enskild eller gemensam vårdnad?

  När ni är gifta då barnet kommer till världen eller gifter er därefter så blir det automatiskt gemensam vårdnad av barnet. Den delade vårdnaden kommer dock inte att vara standard om barnet kommer då ni inte ens bor ihop. Då kan det bli så att mamman automatiskt ges vårdnaden.

  Om ni sedan separerar som par går det ändå att ändra denna status genom att vända sig till familjerätten. Det går också att begära enskild vårdnad på samma sätt. Är ni överens om saken blir det ju ingen tvist.

  Enskild vårdnad

  Ensam vårdar innebär att en förälder har hela det juridiska ansvaret. Det är den som har enskild vårdnad som bestämmer saker som var barnet ska studera och även över ekonomin för det. Det här är inte samma sak som att stänga ute föräldern som inte har vårdnaden. Med enskild vårdnad måste du fortsatt verka för en god relation mellan barnet och den andra föräldern.

  Gemensam vårdnad

  Det här är liksom namnet antyder delad vårdnad och därmed delar föräldrarna på det juridiska och ekonomiska ansvaret. Ni kan ha delad vårdnad trots att barnet alltid bor hos en förälder. Gemensam vårdnad betyder inte att ett barn måste flytta fram och tillbaka mellan olika bostäder. Det är upp till er att bestämma.

  Det är när föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden som det blir tvist. Det kan innebära att du vill ha enskild vårdnad eller att du kräver gemensam vårdnad. Det kan också innebära att du inte är nöjd med villkoren för ert nuvarande arrangemang men inte får gehör för detta. För att få till en förändring kan du behöva vår hjälp.

  Så går vårdnadstvisten till

  När det blir vårdnadstvist i Eskilstuna och vi är med i bilden börjar vi alltid med en konsultation. Vi ser på möjligheten att komma överens utan domstols inblandning. Då detta inte är möjligt måste vi förbereda för en förhandling som är muntlig i domstol.

  Kom ihåg att domstolen alltid är intresserad av barnets bästa. Det är mycket svårt att få enskild vårdnad om du inte kan bevisa att den andra föräldern är direkt skadlig för barnet.

  Saker vi måste se på inför förhandling i domstol är:

  • Har det förekommit tidigare stämningar er emellan och hur såg dessa ut?
  • Går det att bevisa att den andra parten är skadlig för barnet?
  • Går det att bevisa att den andra parten lider av psykisk ohälsa?
  • Vad är det ni inte kan komma överens om och varför?

  Tillsammans kommer vi att se på möjligheter och hur vi ska lägga upp förhandling i domstol. Vi kommer att fungera som juridisk ombud och hjälper dig hela vägen igenom vårdnadstvisten i Eskilstuna.

  Akuta situationer då barn är i fara

  Vi kan också hjälpa till med akuta situationer då ett barn far illa av en förälder. Här kan frågan om barnet överhuvudtaget ska få träffa den andra föräldern dyka upp. Det kan också vara så att vi måste se på brott som en förälder begått mot den andra som en del av en vårdnadstvist.

  Vi jobbar som alltid med fokus på barnets bästa och är alltid diskreta. Vi hjälper till med rättshjälp och rättskydd då detta krävs. Det går bra att kontakta oss för ett konfidentiellt möte där vi kan ge rådgivning för bästa handlingsplan för den situation ni nu befinner er i.

  Domstolen fattar ett beslut

  När en vårdnadstvist i Eskilstuna går hela vägen till domstol är det också domstolen som till sist fattar ett beslut i frågan. Efter en förhandling som också kallas för muntlig förberedelse kommer domstolen att beakta båda parternas inlägg.

  Beslutet från domstolen rör:

  • Vårdnadens karaktär (gemensam eller enskild)
  • Barnets boende
  • Umgänge med föräldrar

  Det är inte sällan så att domstolen även beslutar om att familjerätten ska göra en vårdnadsutredning. Den kan få betydelse för hur beslutet från domstolen till sist kommer att se ut.

  Låt oss hjälpa dig med din vårdnadstvist i Eskilstuna!

  Kontakta oss gärna idag för att få hjälp med din vårdnadstvist. Lege Advokatfirma har kunskapen och erfarenheten som krävs för att jobba med vårdnadstvister. Vi klarar av komplicerade fall och är alltid noga med sekretess och finkänslighet.

  Kontakta oss så kan vi boka in en första genomgång för att bättre förstå vad du behöver hjälp med och vilka steg vi bör ta för ditt barns bästa.

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig