Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist Göteborg

  Varför uppstår en vårdnadstvist?

  En vårdnadstvist kan uppstå när två föräldrar inte kan komma överens eller samarbeta om vårdnaden, boendet eller umgänget med gemensamma barn. Lagen säger att om det föreligger uppenbara svårigheter att samarbeta, till exempel om den ena föräldern är våldsam och hotar den andra föräldern, så ska inte båda ha gemensam vårdnad om barnet.  Det allra bästa för ett barn, är ju om båda vårdnadshavare kan komma överens, men vi vet att det inte alltid är möjligt. Om den ena har varit eller är hotfull och har begått brott mot den andra föräldern så kan vi på Advokatfirman Lege hjälper er genom en vårdnadstvist i Göteborg. Vi går då in som ombud för den av er som önskar få enskild vårdnad och behöver reglera boendet och umgänget med den andra föräldern.

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Vi på Advokatfirman Lege är erfarna advokater som kan ge dig den rättsliga hjälp som du kan behöva vid en vårdnadstvist i Göteborg. Finns det en möjlighet att undvika vårdnadstvister kan vi ge råd och hjälpa er hitta lösningar som fungerar för er som är vårdnadshavare och som även är bäst för barnet. Om det däremot är så att någon av er föräldrar, till exempel, har en bristande omsorgsförmåga eller problem med psykiska problem som direkt påverkar barnet negativt, är det inte bra för barnet att den föräldern har vårdnaden. Du som vårdnadshavare har i så fall en skyldighet att skydda barnet om det är så att det finns en risk för att de utsätts för våld eller andra övergrepp. Dessa fall kan kompliceras också med frågor om huruvida barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern eller så kanske umgänget endast är möjligt i närvaro av umgängesstöd.

  Oavsett situation så finns vi på Advokatfirman Lege här för dig och hjälper dig med dina frågor kring vårdnadstvister i Göteborg.

  Skillnaden mellan gemensam vårdnad och enskild vårdnad:

  Gemensam vårdnad:

  Att ha vårdnad om ett barn innebär att man som förälder har ett juridiskt ansvar för barnet. Det vanliga är att barnets båda föräldrar ha gemensam vårdnad om barnet. Är föräldrarna gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig blir vårdnaden om barnet gemensam per automatik. I andra fall får mamman till barnet ensam vårdnad och föräldrarna får då enas om gemensam vårdnad med hjälp av familjerätten. För det fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden kan domstolen avgöra frågan.

  Ensam vårdnad:

  Ensam vårdnad eller enskild vårdnad som det även kallas för innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Det är då denna förälder som bär ansvar gällande de juridiska och ekonomiska frågorna kring barnet.

  Viktigt att veta är den förälder som har ensam vårdnad om sitt barn även har en skyldighet att verka för en god och nära relation med den andre föräldern. Föräldern med ensam vårdnad kan alltså inte ”stänga ute” den andra föräldern från kontakt och umgänge med sitt barn.

  Så arbetar vi på Advokatfirman Lege med vårdnadstvist Göteborg

  När du kontaktar oss på Advokatfirman Lege för ett första möte gällande vårdnadstvist Göteborg går vi igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut idag.

  De frågor vi går igenom då är exempelvis:

  • Varför en gemensam vårdnad inte fungerar.
  • Har du blivit stämd i vårdnadsfrågan?
  • Är du den förälder som idag inte har del i vårdnaden och vill bli vårdnadshavare?
  • Finns det konkreta händelser som är av betydelse?
  • Vad finns det för bevisning?
  • Vilka ändringar önskar du i vårdnadsfrågan?

  I vissa fall kan akuta åtgärder krävas. Detta kan vara fallet om det finns misstankar om att barnet utsätts för övergrepp eller om den andra föräldern mot din vilja har tagit med barnet utomlands eller skall flytta långt inom Sverige.

  Bortsett från de akuta fallen är stegen efter det första mötet i sammandrag följande:

  • Vi utreder dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp.
  • Härefter kontaktar vi den andra föräldern, lägger fram din sak och erbjuder en frivillig lösning.
  • Om denne avvisar detta får ni besluta om ni vill gå vidare eller inte. Sker detta blir det då i form av en stämningsansökan till tingsrätten. I denna ansökan till domstolen redogör vi för bakgrunden och skälen till att du nu begär ensam vårdnad.
  • Domstolen kallar därefter till en första förhandling – en så kallad muntlig förberedelse – dit vi går tillsammans med er och för er talan. Båda parter får då lägga fram sin sak och domstolen fattar därefter de första besluten som då som regel handlar om vårdnaden, barnets boende och umgänget. Samtidigt beslutas då ofta att en vårdnadsutredning skall göras av familjerätten inom socialtjänsten.

  Juridiskt ombud för vårdnadstvist Göteborg

  Det är viktigt att välja en advokat med specialkompetens inom vårdnadstvist i Göteborg. På Advokatfirman Lege har vi lång erfarenhet och kompetens av att arbeta med vårdnadstvister och har uppdrag över hela landet. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och har breda och djupa kunskaper om vårdnadsmål. Om du behöver hjälp i en vårdnadstvist i Göteborg är du välkommen att kontakta oss för en första genomgång.

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig