Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist Örebro

  Lös en vårdnadstvist i Örebro på bästa sätt

  Ingen förälder vill ta ifrån sitt barn möjligheten till god kontakt med den andra föräldern. Men ibland är det svårt att komma överens och då kan det bli tvist om vårdnad. En vårdnadstvist i Örebro kan lösas på frivillig väg eller gå hela vägen till domstol. Vi på Lege Advokatfirma finns här oavsett vad det blir och vi är alltid intresserade av att jobba för barnets bästa.

  Med lång erfarenhet av att ta hand om vårdnadstvister i hela Sverige kan vi hjälpa er att komma överens eller att lösa tvisten på ett korrekt sätt i domstol. Vi gör vårt bästa för att konflikten ska lösas så snabbt som möjligt och på ett sätt som är bra både för barn och föräldrar.

  Vad är en vårdnadstvist?

  Precis som namnet antyder handlar vårdnadstvisten om en konflikt mellan föräldrar. Det kan vara så att du upplever att du borde ha ensam vårdnad eller tvärtom att du tycker att det är dags att gå från enskild vårdnad till gemensam vårdnad. Det kan också vara så att du vill ändra villkoren för den gemensamma eller enskilda vårdnaden.

  Varför du vill ha en förändring kan ha många orsaker. Vår roll är att hjälpa dig nå en överenskommelse med den andra parten och det gärna utan domstol. När det inte går att lösa en vårdnadstvist i Örebro utan domstol vet vi precis vad som behöver göras för att klara av en förhandling så att de blir en dom som gynnar barnet.

  Skillnaden mellan gemensam och enskild vårdnad

  Gemensam och enskild vårdnad kan låta som helt självklara saker och motsatser. Fast det kan vara bra att förstå att gemensam vårdnad även kan betyda att barnet alltid bor hos en förälder. Enskild vårdnad utesluter inte att barnet ibland bor hos den förälder som inte har vårdnaden. Det är inte svart eller vitt och det är också det som gör att det ändå finns många möjliga lösningar då ni inte kan komma överens.

  Enskild vårdnad

  Enskild vårdnad betyder att en förälder ensam har det juridiska ansvaret för barnet. Det innebär att denna förälder bestämmer om saker som utbildning och vad som ska köpas till barnet med de ekonomiska resurser som finns för det, till exempel med barnbidraget.

  När ett barn föds och föräldrar inte är gifta och kanske inte bor tillsammans är det normalt sett mamman som får enskild vårdnad om barnet helt automatiskt. Det här är en status som föräldrar kan ändra på frivilligt via familjerätten.

  Gemensam vårdnad

  När föräldrar är gifta då ett barn föds är det normalt sett så att de automatiskt får gemensam vårdnad om barnet. Detta brukar också ske då föräldrar gifter sig efter att ett barn har fötts. Gemensam vårdnad går också att ändra på frivilligt via familjerätten utan inbladning av advokat och domstol.

  När en förälder är skadlig för barnet

  Det finns situationer då det kan krävas enskild vårdnad för att en föräldern på något vis är skadlig för barnet. Det kan handla om psykisk ohälsa eller våld. Det är viktigt att förstå att det är en sak att misstänka något och en helt annan att faktiskt veta samma sak.

  Med detta sagt kan du givetvis kontakta oss och berätta mer om vad du misstänker och vad du faktiskt vet. Vi vet vilken typ av bevis du behöver för att snabbt kunna få enskild vårdnad och kanske till och med förvägra den andra parten umgänge. I vissa fall är detta ett måste och vi kan jobba snabbt när det behövs.

  Då det blir förhandling i domstol

  I normala fall börjar vi alltid med att utröna om det går att komma överens utan domstol. Vi går igenom de krav du har och presenterar dessa för din motpart. Om det går att komma överens är det alltid att föredra eftersom det innebär en avslutat konflikt vilket givetvis är mycket bättre för barnet.

  Då det inte går att komma överens på detta sätt får vi ta det hela vidare till förhandling i domstol. Vi kommer då att se noga på frågor som:

  • Varför det skulle vara bättre för barnet med den typ av vårdnad som du föreslår?
  • Vad har hänt tidigare, finns det stämningsansökningar och domstolsbeslut från förr?
  • Finns det en risk för att barnet far illa när det bor hos en eller hos båda föräldrarna?
  • Finns det misstankar om övergrepp eller misshandel?

  Vi ser mycket noga på de önskemål du har och vad som är möjligt att ta upp som bevis på att det du föreslår är det bästa för barnet. När vi har gått igenom alla frågor och material noga kan vi förbereda för förhandling i domstol.

  Det är domstolen som sedan fattar beslut i enlighet med vad de menar är bäst för barnet. Dessutom kan det bli så att en vårdnadsutredning av familjerätten genomförs. Detta särskilt då det föreligger allvarliga anklagelser om våld och misshandel.

  Vi finns med dig genom hela processen och företräder dig i domstolen. Tillsammans tar vi oss igenom processen och vi ser till att du förstår vad som händer och vad domstolens beslut innebär för dig och för barn.

  Kontakta oss idag för ett första möte

  Du kan gärna kontakta oss idag för ett första möte. Vi kommer att lyssna på dina önskemål och på vad som bekymrar dig. Därefter kan vi ge dig förslag på hur vi kan ta det hela vidare för att hitta en vettig lösning. Kanske går det att lösa er vårdnadstvist i Örebro utan domstol, kanske måste vi ta det hela till en muntlig förberedelse.

  Vi lovar att göra vårt bästa för ert barn så att vårdnadstvisten kan avslutas på ett korrekt och fredligt vis. Förhoppningsvis kan vi finna en lösning som kommer att passa alla inblandade.

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig