Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist Uppsala

  Vad är en vårdnadstvist?

  En vårdnadstvist uppkommer när två föräldrar som har barn tillsammans separerar och inte kan komma överens eller samarbeta om vårdnaden gällande de gemensamma barnen. Ibland kan situationen bli så ohållbar att det går ut över barnen.

  Frågor som ofta kan ställa till en konflikt mellan föräldrarna kan vara:

  • Med vem av föräldrarna ska barnet eller barnen bo?
  • Hur ofta ska barnet få träffa den andra förälder?
  • Ska barnet flyttas till en ny skola eller förskola?
  • Hur gör man med semestrar, stora helger och lov?

  Den bästa utgångspunkten i en separation är givetvis om föräldrarna tillsammans kan hitta en lösning som alla parter känner sig nöjda med, men det är inte alltid som detta är möjligt.

  Om en av föräldrarna har varit eller är hotfull eller har begått brott mot den andra föräldern så är detta något som påverkar samarbeta och kan omöjliggöra en gemensam vårdnad.

  Vi på Advokatfirman Lege har mångårig erfarenhet och kompetens inom vårdnadstvister i Uppsala och hjälper er genom en vårdnadstvist.

  Hur går en vårdnadstvist till?

  Vi på Advokatfirman Lege vet att alla ärenden inom vårdnadstvister ser olika ut.

  I de vårdnadstvister där det finns en möjlighet att undvika tvisten bistår vi med rådgivning och försöker hjälpa er hitta lösningar som fungerar för alla inblandade.

  I de mer komplicerade fall där någon av parterna exempelvis har en bristande omsorgsförmåga eller problem med psykisk ohälsa brukar det vara svårt att undvika en process. Du som vårdnadshavare har en skyldighet att verka för att det gemensamma barnet ska ha en god och nära relation med den andre föräldern. Samtidig har du som vårdnadshavare en skyldighet att skydda dina barn om det är så att det finns en risk för att de utsätts för våld eller andra övergrepp. Dessa fall kan kompliceras också med frågor om huruvida barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern eller så kanske umgänget endast är möjligt i närvaro av umgängesstöd.

  Oavsett situation så finns vi på Advokatfirman Lege här för dig och hjälper dig med dina frågor kring vårdnadstvister i Uppsala.

  Skillnaden mellan gemensam vårdnad och enskild vårdnad:

  Gemensam vårdnad:

  Att ha vårdnad om ett barn innebär att man som förälder har ett juridiskt ansvar för barnet. Det vanliga är att barnets båda föräldrar ha gemensam vårdnad om barnet. Är föräldrarna gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig blir vårdnaden om barnet gemensam per automatik. I andra fall får mamman till barnet ensam vårdnad och föräldrarna får då enas om gemensam vårdnad med hjälp av familjerätten. För det fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden kan domstolen avgöra frågan.

   

  Ensam vårdnad:

  Ensam vårdnad eller enskild vårdnad som det även kallas för innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Det är då denna förälder som bär ansvar gällande de juridiska och ekonomiska frågorna kring barnet.

  Viktigt att veta är den förälder som har ensam vårdnad om sitt barn även har en skyldighet att verka för en god och nära relation med den andre föräldern. Föräldern med ensam vårdnad kan alltså inte ”stänga ute” den andra föräldern från kontakt och umgänge med sitt barn.

   

  Så arbetar vi på Advokatfirman Lege med vårdnadstvist Uppsala

  När du kontaktar oss på Advokatfirman Lege för ett första möte gällande vårdnadstvist Uppsala går vi igenom vad som har hänt och hur situationen ser ut idag.

  De frågor vi går igenom då är exempelvis:

  • Varför en gemensam vårdnad inte fungerar.
  • Har du blivit stämd i vårdnadsfrågan av din före detta partner?
  • Är du den förälder som idag inte har del i vårdnaden och vill bli vårdnadshavare?
  • Finns det konkreta händelser som är av betydelse?
  • Vad finns det för bevisning?
  • Vilka ändringar önskar du i vårdnadsfrågan?

  I vissa fall kan akuta åtgärder krävas. Detta kan vara fallet om det finns misstankar om att barnet utsätts för övergrepp eller om den andra föräldern mot din vilja har tagit med barnet utomlands eller skall flytta långt inom Sverige.

  Bortsett från de akuta fallen är stegen efter det första mötet i sammandrag följande:

  • Vi utreder dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp.
  • Härefter kontaktar vi den andra föräldern, lägger fram din sak och erbjuder en frivillig lösning.
  • Om denne avvisar detta får ni besluta om ni vill gå vidare eller inte. Sker detta blir det då i form av en stämningsansökan till tingsrätten. I denna ansökan till domstolen redogör vi för bakgrunden och skälen till att du nu begär ensam vårdnad.
  • Domstolen kallar därefter till en första förhandling – en så kallad muntlig förberedelse – dit vi går tillsammans med er och för er talan. Båda parter får då lägga fram sin sak och domstolen fattar därefter de första besluten som då som regel handlar om vårdnaden, barnets boende och umgänget. Samtidigt beslutas då ofta att en vårdnadsutredning skall göras av familjerätten inom socialtjänsten.

   

  Juridiskt ombud för vårdnadstvist Uppsala

  Det är viktigt att välja en advokat med specialkompetens inom vårdnadstvist

  På Advokatfirman Lege har vi lång erfarenhet och kompetens av att arbeta med vårdnadstvister och har uppdrag över hela landet. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och har breda och djupa kunskaper om vårdnadsmål.

  Om du behöver hjälp i en vårdnadstvist i Göteborg är du välkommen att kontakta oss för en första genomgång.

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig