Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Vårdnadstvist Västerås

  Vårdnadstvist i Uppsala med fokus på barn

  När föräldrar är i konflikt är det barnen som kommer i kläm. Det här är tråkigt men tyvärr verkligheten för många. På Lege Advokatfirma har vi lång erfarenhet av att hjälpa till med vårdnadstvister i Uppsala. Vi strävar efter att hjälpa dig nå den bästa lösningen för ditt barn. Detta oavsett om du vill ha delad eller enskild vårdnad.

  Vad innebär vårdnadstvisten?

  I grund och botten handlar det om att ni inte kan komma överens om hur vårdnaden av era barn ska se ut. Det handlar om flera viktiga frågor som:

  • Var barnet ska bo och hur ofta.
  • Hur barnets utbildning ska se ut och var det ska gå i skola.
  • Hur umgänget med barnet ska fungera.
  • Var barnet ska vara på helger och lov.

  Det här är punkterna som nästan alltid står i centrum för en vårdnadstvist i Uppsala. Även om det handlar om två normala föräldrar kan det bli svårt att komma överens. Vi finns här för att hjälpa er igenom tvisten så att ni och barnet kan få lugn och ro för allas bästa.

  Enskild eller gemensam vårdnad

  Något som ni måste ta ställning till är om ni vill ha gemensam eller enskild vårdnad. Var medveten om att enskild vårdnad inte betyder att barnet aldrig träffar föräldern som inte är har vårdnaden om det. Gemensam vårdnad behöver heller inte betyda att barnet flyttar mellan föräldrarnas bostäder.

  Enskild vårdnad

  Enskild vårdnad eller ensam vårdnad betyder att en förälder tar hela det juridiska och ekonomiska ansvaret. Då är det upp till denna förälder att bestämma var barnet ska bo, var det går i skola och hur ekonomiska resurser för barnet ska hanteras.

  Enskild vårdnad brukar tilldelas mamman om föräldrarna inte bor ihop och inte är gifta då barnet föds. När föräldrar vill ändra på detta går det att be om ändring från familjerätten. Det är inte så att det måste bli vårdnadstvist för att ni vill ändra status.

  Gemensam vårdnad

  Den gemensamma vårdnaden innebär att båda föräldrarna gemensamt tar ansvar för barnets skolgång, boende och fördelning av ekonomiska resurser. När föräldrar är gifta då ett barn föds blir det per automatik gemensam vårdnad.

  Även om ni går skilda vägar kan det fungera alldeles utmärkt att fortsätta med gemensam vårdnad om barnet. Det går att boka in ett möte med oss där vi kan hjälpa er att komma överens om hur vårdnaden ska se ut och vem som ska ta ansvar för vad.

  Vi har lång vana av att undvika vidare vårdnadstvist i Uppsala genom att hjälpa föräldrar att hitta de bästa lösningarna som alla blir nöjda med.

  Så går en vårdnadstvist i Uppsala till

  Om vi inte lyckas få till en överenskommelse kan det vara så att vi måste ta ärendet vidare till domstol. Det kräver förberedelse och vi kommer att be dig om att förbereda svar på följande frågor:

  • Vad tror du skulle vara bäst för barnet vad gäller boende, skola och ekonomi och varför?
  • Finns det anledning att tro att det skulle vara skadligt för barnet med gemensam vårdnad?
  • Har det förekommit tidigare konflikt och kanske stämning. Vad var utslaget av den?
  • Har det förekommit hot mot dig från den andra föräldern?

  Vi kommer noga att gå igenom varför det är av intresse för barnet att du får enskild eller gemensam vårdnad om det. Det är viktigt att förstå att domstolen alltid fokusera på barnets bästa. Det gör vi också så vi ser på hur en lösning och förändring skulle kunna gynna ditt barn.

  När en förälder är skadlig för barnet

  Det finns förstås situationer då gemensam vårdnad inte kan komma på tal. Om det är så att en förälder är direkt skadlig för barnet är det viktigt att ta tag i detta så snabbt som möjligt. Vi kan ordna med rättskydd såväl som rättshjälp då detta behövs.

  När ett barn inte ska komma i kontakt med en förälder som är våldsam eller utsätter det för övergrepp måste vi ta tag i detta på rätt sätt. Det är viktigt att du förser oss med bevis på det du påstår och det kan också bli aktuellt med en noggrann utredning av familjerätten för att fastställa vad som händer.

  Det kan bli så att föräldern som visar sig vara skadlig för barnet bara får träffa det i närvaro av umgängesstöd. Detta tillhör inte till normen och det ska som sagt vara tal om våld och övergrepp för att det här ska bli aktuellt.

  Kontakta oss för ett första möte

  Vi på Lege Advokatfirma är experter på vårdnadstvister och kan hjälpa dig med din vårdnadstvist i Uppsala på ett effektivt sätt. Vi kan börja med ett första möte där du får förklara varför du vill ha enskild eller gemensam vårdnad.

  Vi kan också se på ändringar som du vill se i den typ av vårdnad som ni har just nu. Därefter kan vi kontakta den andra föräldern och ge ett förslag för en frivillig lösning. Många gånger räcker det med detta men vi finns förstås här för dig för att ta nästa steg då det blir nödvändigt.

  Vi fungerar som juridiskt ombud och för din talan i domstol där det blir muntlig förberedelse som är en första förhandling. Genom att jobba noggrant med den information du ger oss kan vi lägga fram det underlag som domstolen behöver för att fatta ett beslut som är bra för barn.

  Båda parter får lägga fram sin sak i domstolen och med oss på din sida kan du räkna med att din talan förs på ett tydligt och fördelaktigt sätt. Du kommer att få säga det som behövs för att öka chansen för att du vinner din vårdnadstvist i Uppsala.

  Hör av dig så kan vi prata mer om dina frågor och din situation. När du väl har kontaktat oss har du kommit mycket närmre en lösning av konflikten!

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig