Vill du att vi kontaktar dig? Lämna dina uppgifter nedan så ringer vi upp.

  Juridisk hjälp vid vårdnadstvist i Örebro, Uppsala, Västerås eller Eskilstuna

  Lege Advokatfirma är experter på vårdnadstvister, och har hjälpt många föräldrar i Mälardalen att få gehör för sina ståndpunkter i rätten. Om du bor i Örebro, Uppsala, Västerås eller Eskilstuna och befinner dig i en vårdnadstvist kan vi hjälpa dig.

  När föräldrar som inte längre bor ihop inte kan samarbeta om vårdnaden uppstår en vårdnadstvist. Dessa tvister går ofta ut över barnen, och därför är det viktigt att hitta en konstruktiv lösning. Barnets eller barnens bästa ska alltid vara vägledande.

  I vissa fall är det, med barnets bästa i fokus, inte möjligt att låta den gemensamma vårdnaden fortgå. Den ena föräldern kan ha varit hotfull mot barnen eller mot den andra föräldern, eller ha begått ett brott. 

  Om du befinner dig i en sådan process, och bor i Örebro, Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller någon annan kommun i Mälardalen, kontakta oss. Våra erfarna jurister kan hjälpa dig genom den juridiska processen. 

  Vårdnadstvist i Mälardalen

  Hur vi arbetar

  1. När du kontaktar oss för att få hjälp i en vårdnadstvist bokar vi in ett möte, för att gå igenom vad som hänt och hur situationen ser ut idag. Vi utreder dina möjligheter till rättsskydd eller rättshjälp.
  2. Vi kontaktar den andra föräldern via brev. I brevet lägger vi fram din sak och erbjuder en frivillig lösning.
  3. Om den andra föräldern säger nej till en frivillig lösning får du ta ställning till om du vill gå vidare eller inte. Om du vill gå vidare hjälper vi dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i Örebro, Uppsala, Eskilstuna eller Västerås. I ansökan redogör vi för bakgrunden och skälen till att du nu begär ensam vårdnad.
  4. Domstolen kallar till en första förhandling, en så kallad muntlig förberedelse. Vi följer  med dig och för din talan. Den andra parten får också lägga fram sin sak och domstolen fattar därefter de första besluten som då som regel handlar om vårdnaden, barnets boende och umgänget. Samtidigt beslutas ofta att en vårdnadsutredning skall göras av familjerätten inom socialtjänsten.

  Ring oss

  Telefonnummer: 031-380 94 00

  Skicka epost

  Epost: kontakt@lege.se

  Ring oss

  031-380 94 00

  Skicka email

  kontakt@lege.se

  Hör av dig